Styret

Navn 

Funksjon 

Inger Grete Lundemo 

Styreleder

Halvard Fjeldvær

Nestleder

Harald Moen

Styremedlem

Lars Inge Kvande

Styremedlem  

Heid Snekvik 

Styremedlem

Arne Berset     

Styremedlem (ansattevalgt)


Generalforsamlingen 

Navn 

Funksjon 

Bergsvein Brøske 

Kundevalgt

Dordi Kjersti Mogstad

Kundevalgt

P.K. Øye

Kundevalgt

Ragna Kvendset

Kundevalgt

Tore Megård

Kundevalgt

Nils Inge Aasgård

Kundevalgt

Jenny Klinge

Kundevalgt

Gunhild R. Angvik

Kundevalgt

Tore Gjul

Kundevalgt

Linn W. S. Hamnes

Kundevalgt

Lars Løseth

Egenkapitalbeviseier

Lina Mogstad

Egenkapitalbeviseier

Nils L. Moen

Egenkapitalbeviseier

Bente K. Edvardsen

Egenkapitalbeviseier

Anders Garte

Egenkapitalbeviseier

Hugo Pedersen

Kommunevalgt

Eli Vullum Kvande

Kommunevalgt

Ole Joar Bruset

Kommunevalgt

Odrun Gjerstad

Ansattevalgt

Elin Mo

Ansattevalgt

Steinar Aasbø

Ansattevalgt

Ruth Marit S. Dannevig

Ansattevalgt

Marit F. Nes

Ansattevalgt

Liv Dalsegg

Ansattevalgt