Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på vår nettside under «Om banken».

Du kan også ta kontakt direkte med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned på bankens nettsider eller du kan få det tilsendt per post og e-post.

Last ned klageskjema (PDF)

Skjemaet returneres til banken per post eller leveres personlig i banken med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i fem år etter at klagebehandlingen er avsluttet.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på Eika Gruppen sine nettsider.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemda.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
www.finkn.no