Surnadal Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer i Surnadal, Kristiansund og Trondheim med underkant av 40 medarbeidere til sammen. Vi er en mellomstor sparebank med et bredt tilbud av produkter og tjenester innen lån, plassering, selvbetjeningsløsninger, kort, forsikring og eiendom.

Banken er medeier i og medlem av Eika Alliansen, som er vår leverandør av forsikrings-, fonds- og kortprodukter mm. Gjennom vårt eierskap kan du som kunde til enhver tid være trygg på at vi kan levere alt en moderne finansinstitusjon skal, må og bør til deg. Dette gjelder enten du er privat- eller bedriftskunde.

Våre grunnverdier er: Omtenksom, fremtidsrettet, redelig og engasjert. Sammen med gode grunnverdier, korte beslutningsveier, lokal forankring og medlemskap i Eika blir vi det aller beste bankvalget du kan gjøre!

Surnadal Sparebank - Ved din side.