Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Sammensetning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Surnadal Sparebank har 24 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Sammensetningen er som følger:
    • 10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.
    • 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.
    • 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
    • 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseierne.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år av gangen.

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.


Dokumenter Generalforsamling