Flytte konto fra fiktivt kundenummer

Banken er pålagt å kunne identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer.

Kontoeiere som er registrert på et fiktivt kundenummer i Surnadal Sparebank vil motta brev med anmodning om å flytte konto fra fiktivt kundenummer til en privatperson (fødselsnummer) eller en organisasjon (organisasjonsnummer). Her kan du laste ned skjema for å flytte konto fra fiktivt kundenummer til et reelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. 

Fyll ut skjema og returner dette per e-post til banken eller lever skjemaet i banken.