Begge sparebankene er i dag meget solide. Hver for oss leverer vi gode tjenester og skaper gode resultater. Det er i gode tider vi må rigge oss til for framtiden. Vi opplever at det stadig blir mer utfordrende å drive mindre lokale sparebanker. Det er betydelig økte regulatoriske krav for å drive bank, konkurransesituasjonen blir mer krevende, kundeadferden og forventningen fra kunden endrer seg og den teknologiske utviklingen påvirker oss. Vi ser at med å ta med det beste fra de to bankene og sammen skape SpareBank 1 Nordmøre vil vi være mye bedre rustet til å møte disse utfordringene, i tillegg til at vi vil bli en sparebank som vil være enda bedre for våre kunder og vil bli enda mer konkurransedyktig. 

Sammen vil vi bli enda sterkere og skape helt nye muligheter. En mer attraktiv og sterk samarbeidspartner, en motor i regionen som vil gi ny kraft til å utvikle både samfunn og næringsliv. SpareBank 1 Nordmøre vil ha aktivitet i alle kommuner på Nordmøre, og det vil forsterke samspillet mellom indre og ytre. I tillegg vil banken styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet. Det vil være bra for kunder, ansatte, eierne og hele samfunnet vårt.

Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet. Vi skal skape økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling. Med tolv kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene sine og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn.

Vi blir bedre sammen enn hver for oss – det er sammen vi får ting til å skje!