Koronaviruset

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du helårs reiseforsikring?

Koronapandemien og reiseforsikringen

Smittesituasjonen i ulike land og regioner avgjør hvilke reiseråd myndighetene gir, og disse kan bli endret på kort varsel.

Vi følger utviklingen nøye og mange har begynt å stille spørsmål om når man kan ut å reise igjen. 

Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet ulike muterte varianter, effekt av vaksinering, vaksinesertifikat, innreisenekt og at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt.

Vi anbefaler derfor at man fortsatt har litt is i magen når det gjelder bestilling av reise.

Avbestilling av utenlandsreiser
Eika helårs reiseforsikring dekker avbestilling knyttet til Covid-19, på visse vilkår også når det foreligger reiseråd til landet eller regionen du har tenkt å reise til.

Forutsetningene for dekning er: 

 1. At det IKKE forelå reiseråd på bestillingstidspunktet (det vil si at destinasjonen da var i grønne eller gule land/områder). Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reiserådene gjaldt (det vil si at destinasjonen på bestillingstidspunktet var røde land/områder), selv om avreise er frem i tid. Grunnen til dette er at reiserådene kan endres på kort varsel.
 2. At det foreligger reiseråd til destinasjonen på utreisedato (at landet/området har blitt rødt siden bestillingstidspunktet).

Avbestilling av innenlandsreiser
I takt med innstramminger grunnet Covid-19, og den uoversiktlige tiden vi er inne i, har vi valgt å utvide reiseforsikringens avbestillingsforsikring til også å omfatte pålagt karantene som avbestillingsårsak for fritidsreiser i Norge. Utvidelsen vil gjelde til og med 30. april 2021.

Vanlig reiseforsikring gjelder blant annet på innenlandsreiser, der du har dekning for avbestilling med akutt sykdom som avbestillingsårsak. Vi utvider nå avbestillingsdekningen slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt karantene.

Forutsetningene for utvidet dekning er: 

 • Gjelder for fritidsreiser i Norge som skulle vært påbegynt fra og med 1. januar 2021 og til og med 30. april 2021.
 • Avbestillingsforsikringen må ha gyldig dekning for det du har hatt av utlegg før du havnet i pålagt smittekarantene.
 • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
 • Du må være i pålagt smittekarantene på avreisedagen.
 • Pålagt smittekarantene må skyldes nærkontakt med en bekreftet smittet person.
 • Dette må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Frykt for smitte.
 • Reiser bestilt til tross for myndighetsråd om å unngå reiser.
 • Innreisekarantene etter reiser i utlandet.

Utover det som er nevnt ovenfor dekkes ikke avbestilling av innenlandsreiser knyttet til Covid-19 under Eika helårs reiseforsikring.

Her finner du oppdaterte smittevernråd fra Regjeringen.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen hvis du planlegger en ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt. Vi anbefaler derfor at man har litt ekstra is i magen når det gjelder bestilling av reise.

For å kunne avbestille en reise uten at du eller noen i reisefølge er syke, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Kansellering grunnet Covid-19 vil ikke være dekket av kredittkortforsikringen, men av den helårlige reiseforsikringen.

Spesielle regler som gjelder for kredittkortet
Alle våre kredittkort leveres i samarbeid med Mastercard og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser (informasjonen er under løpende oppdatering):

 • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.

Flyreise (jfr. forbrukerrådets nettside)
Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller ny reise på et senere tidspunkt. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene. Du har også krav på forsinkelsesrente regnet 7 dager fra du krevde refusjon til kravet betales. Forsinkelsesrente må du kreve særskilt.

Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet