Kundeforholdet ditt i Eika Forsikring påvirkes ikke av denne endringen, og dine forsikringsavtaler videreføres uten at du trenger å foreta deg noe. Du vil fremdeles ha tilgang til dine forsikringer på www.eika.no/forsikre, hvor du også kan melde skade. 
Alle forsikringskunder har fått tildelt ny rådgiver for sine forsikringsavtaler i Eika, og bes for forsikringsrelaterte spørsmål å henvende seg til denne eller Eika Forsikringssenter på tlf: 62 55 58 00 eller e-post: forsikringssenter@eika.no.

Vennlig hilsen 
Eika Forsikring AS