Kundeforholdet ditt i Eika Forsikring påvirkes ikke av denne endringen, og dine forsikringsavtaler videreføres uten at du trenger å foreta deg noe. Du vil fremdeles ha tilgang til dine forsikringer på eika.no/forsikre, hvor du også kan melde skade.

Alle forsikringskunder har fått tildelt ny rådgiver for sine forsikringsavtaler i Eika, og bes for forsikringsrelaterte spørsmål å henvende seg til denne eller Eika Forsikringssenter på telefon: 62 55 58 00 eller e-post: forsikringssenter@eika.no.

Vennlig hilsen 

Eika Forsikring