Notering på Oslo Børs sin Merkur Market 2018

Det planlegges en notering på Oslo Børs sin Merkur Market i forbindelse med ny emisjon i 2018.

Planlagt noteringsdato er 6. april 2018.

Surnadal Sparebank - Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en garantert fortrinnsrettsemisjon på mellom 52,5 – 78,75 millioner kroner i Surnadal Sparebank. Banken utsteder mellom 500 000 - 750 000 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonens minimumsbeløp er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av de største egenkapitalbeviseierne i banken, og andre lokale og nasjonale investorer.

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden 23. februar 2018 kl. 09:00
Siste dag i tegningsperioden 9. mars 2018 kl. 15:00
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev Omkring 14. mars 2018
Innbetaling ved automatisk belastning av konto Omkring 16. mars 2018
Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret     Omkring 23. mars 2018
Utstedelse av egenkapitalbevis Omkring 23. mars 2018
Levering av egenkapitalbevis Omkring 23. mars 2018

Informasjon