Egenkapitalbevis

To tradisjonsrike og sterke lokalbanker vil nå gå sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank. Generalforsamlingene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank har i møte den 24. november 2020 vedtatt sammenslåing. Bankene vil nå søke om de nødvendige offentlige tillatelser. Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen omkring 1. mai 2021. Det vises til børsmelding fra 24. november 2020.

Egenkapitalbevis

Spørsmål om egenkapitalbevis?

Mer informasjon

Finansiell kalender

REGNSKAPSÅR 2020
 
12.02.2021 - Kvartalsrapport - Q4 2020

24.03.2021 - Ordinær generalforsamling 

25.03.2021 - Årsrapport 

REGNSKAPSÅR 2021
 
28.04.2021 - Kvartalsrapport - Q1 2021

13.08.2021 - Halvårsrapport 

10.11.2021 - Kvartalsrapport - Q3 2021