Kontorforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de nødvendige behovene i en kontorvirksomhet.
  • Omfatter maskiner og løsøre på kontoret, samt kontoransvar og avbruddstap i 18 måneder
  • Forskjellen mellom forventet driftsresultat uten skade, og det faktiske driftsresultatet ved skade erstattes
  • Dekker brann-, vann- og innbruddsskader, samt underslag, bedrageri, ran og overfall
Kontakt meg om Kontorforsikring

Kontorforsikring omfatter


Brann-, vann- og innbruddsskader

  √  

Avbruddstap i inntil 18 måneder 

Ansvarsforsikring - unntatt profesjonsansvar 

Ekstrautgifter til nødvendig forsettelse av kontorvirksomhet etter erstatningsmessig skade   
Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende
Ryddingsutgifter etter skade
Vinduer og skilt   
Bygbingsmessig tilleggsinnredning  
Underslag, bedrageri og lignende   
Ran og overfall  
Rettshjelp