Til våre kunder

Vi er nå i en situasjon som skaper stor usikkerhet, og som påvirker oss alle. Dette berører både deg som privatperson og de aller fleste bedrifter – både store og små. Vi vet at vi går inn i en tid der mange kan oppleve usikkerhet med tanke på egen økonomi, og det kan da være viktigere enn noen gang å ha en bank å snakke med.

Samfunnsansvar var en bærebjelkene ved etableringen av Surnadal Sparebank for 178 år siden, og har vært det i bankens drift i alle år siden. Vi har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene du som kunde kan komme opp i. Våre rådgivere er klare for å gjøre hva de kan for å hjelpe dere gjennom denne situasjonen. Ta kontakt med din rådgiver slik at vi sammen kan komme frem til løsninger.

Vi er nå inne i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon. En situasjon som endrer seg fra dag til dag, også for oss. Vi har flere virkemidler for å kunne hjelpe i vanskelige situasjoner. Det vi kan si er at vi vil varsle at vi redusere utlånsrenten i løpet av uken som kommer, og vi vil gjøre vårt beste for at våre kunder får glede av rentenedsettelsen så snart som det er praktisk mulig. Vi vil understreke at et mye mer effektivt tiltak for å hjelpe på en presset privatøkonomi er avdragsutsettelse. Vi vurdere gjerne dette for den som har behov for det.
Vi vil også strekke oss langt i å bedre likviditetssituasjonen til utsatte bedrifter og vil bistå til å sikre levedyktigheten både under og etter krisen. Vi håper at det i løpet av helgen, eller tidlig til uken, blir klart hvordan den statlige lånegarantien for nye banklån til små og mellomstore bedrifter, blir utformet. Vi vil gjøre det vi kan for at våre kunder kan benytte denne, så snart den er godkjent. 
Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt med din rådgiver.

Vi opplever også at lokale lag og foreninger får store utfordringer i denne situasjonen. Avlysning av arrangement og reduserte inntekter kan være kritisk for disse. Vi vet hvor viktig frivilligheten er for utviklingen av gode lokalsamfunn, og det er også derfor vi i så stor grad støtter opp om denne i form av sponsoravtaler og gavemidler. Vi vil være med å se på hvordan vi kan bidra til at frivilligheten igjen kan blomstre når ting har normalisert seg.

Vi må stå sammen, være rause, og ta vare på hverandre. Vi i Surnadal Sparebank vil gjøre det vi kan for å bidra til at konsekvensene av krisen blir så små som mulig.