Surnadal Sparebank har besluttet å sette ned sine renta på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye, og eksisterende kunder. Dette kommer som en følge av den krevende situasjonen i norsk økonomi, og Norges Banks nedjustering av styringsrenten torsdag 7. mai.

Renteendringen vil gjennomføres allerede 25. mai. Renteendringen gjennomføres raskt som en følge av den utfordrende situasjonen mange av våre kunder for tiden opplever som følge av koronautbruddet.

Prisene på bankinnskudd reduseres tilsvarende, med endring gjeldende fra 12. juli for eksisterende innskudd fra personkunder.

Kundene vil få mer informasjon om renteendringen og effekten av denne i løpet av 1-2 uker. Nye betingelser for nye boliglån vil gjelde fra mandag 11. mai. 

Surnadal Sparebank har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg.