For nye kunder vil renteendringen gjelde fra 24. mars 2020. Vi har valgt å justere betingelsene for kunder med boliglån så raskt som mulig, og rentenedsettelsen vil derfor gjelde for eksisterende kunder allerede med virkning fra 27. april 2020. Sammen er vi alle inne i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon, som påvirker oss og som skaper stor usikkerhet. Vi forstår at dette berører både privatpersoner og de aller fleste bedrifter – både store og små. Surnadal Sparebank har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre kunder kan komme opp i.

Ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg.

Les mer