Vi ønsker å beskytte de i samfunnet vårt som trenger det mest akkurat nå. Derfor vil du fra og med fredag 13. mars måtte kontakte banken på telefon 71 66 27 00 før du oppsøker banklokalene i Surnadal Sparebank. 

Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens inngangsdører for kunder. Dette er en del av dugnaden med å «ta en for laget» som alle nå oppfordres til.

Hensikten med å stenge dørene er todelt. For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode. Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, e-post og i øvrige digitale kanaler.

Ta kontakt med banken

Vi ønsker å hjelpe våre kunder så godt vi kan og tenker langsiktig. Dersom du eller din bedrift rammes av denne situasjonen så ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se på mulige løsninger i en vanskelig situasjon.

Vi kan løse det meste over telefon eller gjennom digitale kanaler. Vi vil derfor be dere om å ta kontakt med oss på 71 66 27 00 eller via post@bank.no. Alternativt kan meldinger i mobilbank/nettbank benyttes for å få hjelp med dine spørsmål. Det er mye vi kan hjelpe til med som ikke krever at du i denne perioden kommer innom banken.

Vi håper at dere har forståelse for disse vurderingene.

I banklokalene

Vi har også innført strenge tiltak i banken. Vi vil unngå håndhilsning og har stort fokus på god håndhygiene. Det vil også bli utført ekstra renhold på alle automater og i fellesareal.