I likhet med alle andre, opplever vi at også frivillige lag, organisasjoner og foreninger i hele regionen vår har krevende tider i den krisen og vanskelige situasjonen vi er i. Alle disse er på hver sin måte viktige for å opprettholde og utvikle attraktive lokalsamfunn og en attraktiv region. Vi i Surnadal Sparebank ønsker med dette å bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av krisen og gjøre deler av frivilligheten i bedre stand til igjen å blomstre når situasjonen etter hvert vil normalisere seg. Derfor etablerer vi nå et eget fond på 1 million kroner som de kan søke økonomisk støtte fra. Vi tar en for laget.

Samfunnsansvar var en bærebjelke ved etableringen av Surnadal Sparebank for 178 år siden, og har vært det i alle år siden. Vi er en sparebank som våre kunder har støttet opp om og benyttet som sin støttespiller og rådgiver gjennom generasjoner. I de siste årene har vi opplevd en meget god vekst med mange nye kunder i hele regionen vår. Dette har gitt oss mulighet til å «legge midler på kistebunnen», som nå når det virkelig er behov, blant annet kan komme frivilligheten til unnsetning.

Primært er fondet ment som en støtte til drift og ikke til investeringer. Vi vil vurdere alle søknader og etter beste evne prioritere de vi mener vil ha mest mulig nytte av støtten og betyr mest for attraktiviteten og innbyggerne i samfunnet vårt på Nordmøre.

 

Søknadsfristen var 20. april 2020.

 

Surnadal Sparebank - Ved din side!

Kontaktperson: Adm. banksjef Allan Troelsen, mob. 950 31 799.