Bankens årlige bedriftskundemåling

Årets bedriftskundemåling vil foregå i perioden 28. august til 27. september. Selve undersøkelsen gjennomføres av Norsk Gallup på våre vegne. Besvarelsen tar 6-7 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 Eika-gavekort med verdi på kr 1 000,-

Krav til legitimasjon

Surnadal Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjon blant alle våre kunder.

Vi justerer rentene våre

Norges Bank har nå hevet renten, og vi tilpasser oss endringen i markedet. Surnadal Sparebank øker renta på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente blir 2,95 % på boliglån til våre unge kunder. Vi skal fortsatt være konkurransedyktige på pris og gode banktjenester som lokalbank.

Alle kunder som får renteendring, vil i uke 27 få informasjon i nettbanken eller via ordinær post om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 9. august 2019.


Gode råd