Takk for tilliten!

Tusen takk til alle som svarte på vår kundeundersøkelse som ble utsendt på e-post for en tid tilbake.
For oss er slike undersøkelser viktig, og vi bruker resultatet aktivt i arbeidet med å bli enda bedre!

Krav til legitimasjon

Surnadal Sparebank er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjon blant alle våre kunder.

Vi justerer rentene våre

Norges Bank har nå hevet renten, og vi tilpasser oss endringen i markedet. Surnadal Sparebank øker renta på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente blir 2,95 % på boliglån til våre unge kunder. Vi skal fortsatt være konkurransedyktige på pris og gode banktjenester som lokalbank.

Alle kunder som får renteendring, vil i uke 27 få informasjon i nettbanken eller via ordinær post om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 9. august 2019.


Gode råd