Innhold

Noen spørsmål er for store for nettet

Hva om du plutselig ikke kan ta din del av utgiftene? Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Gavetildeling

En del av bankens overskudd for 2016 skal utdeles som gaver til allmennyttige formål. I den anledning ber vi om at lag og foreninger i Surnadal Sparebanks distrikt som ønsker å komme i betraktning, sender en søknad til banken innen 31. januar 2017.
Søkere må ha et kundeforhold til banken, og søknaden må inneholde opplysninger om aktiviteten og medlemstallet.

Send søknad merket «Gavetildeling 2016» til post@bank.no.

Vi har utvidet våre åpningstider på telefon

Torsdag 3. november tok vi i bruk Eika Kundesenter på Gjøvik og utvidet våre åpningstider på telefon til 07.00-23.00 hverdager og 09.00-23.00 lørdag/søndag.

Eika Kundesenter vil primært svare på telefonhenvendelser utenfor bankens normale åpningstid. I bankens åpningstid vil vi i banken være like tilgjengelig for deg som før, men Eika Kundesenter vil avlaste oss på enkelte typer henvendelser.